BMN. Kolumny Głośnikowe. Producent. Bydgoszcz
Dane techniczne